(1)
Mastiyah, I. M.; Lisyawati, E. . Model Penyelenggaraan Program Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Pekalongan Jawa Tengah. EDUKASI 2022, 20, 59-78.