(1)
Nurudin, N. FAZLURRAHMAN DAN KONSEPSI PENDIDIKAN ISLAM IDEAL. EDUKASI 2017, 6.